Priser
Vid ett dödsfall och efterföljande begravning är vissa åtgärder och
arbetsinsatser mer eller mindre ofrånkomliga. FONDKISTAN har specificerat och tillhandahåller dessa till ett fast grundpris - för närvarande 9800kr.
För bisättningstransport inom Västerås tillkommer 1900kr

I Fondkistans startpris ingår:

- genomgång av arrangemang
- kista
- svepning och svepdräkt
- tillhandahållande av bårtäcke
- erforderliga kontakter med myndigheter
- beställning av kremerings och gravsättningsintyg
- bokning av förrättningslokal (kyrka, kapell eller annan lokal)
- bokning av lokal för minnesstund
- överenskommelse med präst eller annan officiant
- representation vid begravningen
- upprättande av minnespärm med förteckning över bårblommor
- arvode till Fondkistan
- lagstadgad mervärdesskatt samt stöd för forskning.


Priser Karta Kontakt Personal