Annons

I allmänhet använder sig de efterlevande endast av dödsannons, som införs i en eller flera tidningar med lokal anknytning till den avlidne. Förutom den dödes namn samt födelse- och dödsdatum kan man tillkännage när och var jordfästningen skall ske samt lämna uppgift om eventuell minnesstund. Ofta innehåller en dödsannons några rader ur en dikt, som exempelvis anknyter till den avlidnes livsåskådning. En dödsannons kan även ge en bild av den dödes person och intressen genom att man återger någon annan symbol i annonsen än det traditionella korset eller annan religiös utsmyckning.

Det finns idag en stor frihet att välja symboler och Fondkistan kan lämna upplysning om det urval som finns. Dessutom hjälper vi till med att välja ut lämpligt diktcitat. Vidare kan det av dödsannonsen framgå att begravningen sker i stillhet eller i enskildhet. Detta önskemål bör man respektera, bland annat därför att man inte vet bakomliggande orsak.

Vi på Fondkistan hjälper Dig gärna med utformningen av en annons som skall passa Dig.