Begravningsbyrå Västerås - en värdig begravning med fondkistan

FONDKISTAN arrangerar begravningar, där det vackra och värdiga i den enskilda förrättningen framtonas på ett berikande och bestående sätt. Kanske den avlidne hade speciella önskemål som ska förverkligas. Vi stödjer och vägleder i besluten kring arrangemanget så att det passar er.

Ett alternativ till blomsterarrangemang på kistan är att drapera ett bårtäcke över den, en sed som på nytt har kommit till allt större bruk i Sverige. De flesta kyrkor och kapell har ett bårtäcke som går att låna. Passar det inte med ett bårtäcke, väljer man en kista som passar för ett blomsterarrangemang. Kistor finns i många olika utföranden och prislägen.

Begravning med personlig sercive

FONDKISTANs uppgift i samband med ett dödsfall är att i förtroendefullt samarbete med de anhöriga, ta hand om de praktiska frågorna. För att skapa trygghet för Dig i den uppkomna situationen, är det under uppdragstiden, en och samma person som ansvarar för uppdraget, som Du har kontakt med. Du väljer tid och plats kanske i hemmet för genomgång.

Fondkistan Västerås – en begravningsbyrå för alla

I enlighet med den avlidnes önskemål och i samråd med de anhöriga, ordnar FONDKISTAN kistbegravning, urnbegravning och gravsättning i minneslund. Efter tillstånd av länsstyrelsen, kan askan strös ut på annan plats. Begravningen kan ske i enlighet med Svenska kyrkans ritual, som frikyrkorna föreskriver eller som borgerlig begravning. FONDKISTANs arrangemang och åtaganden kan vidare anpassas till andra religioners påbud.

Priser

Vid ett dödsfall och efterföljande begravning är vissa åtgärder och arbetsinsatser mer eller mindre ofrånkomliga. FONDKISTAN har specificerat och tillhandahåller dessa till ett fast grundpris för närvarande 9800kr. För bisättningstransport inom Västerås tillkommer 2800kr

I Fondkistans startpris ingår: