Juridik vid begravning

Om Ni behöver hjälp, ombesörjer vi också bouppteckning och arvskiften. På familjejuridikens område kan vi stå till tjänst med allt från enkel rådgivning till förvaltning under längre tid av större dödsbon. Särskilt viktigt kan vara att få hjälp med testamente. Att skriva sådant blir allt vanligare och viktigare, i samband med våra mer förgrenade familje- och släktskapsrelationer.

Vi kan också hjälpa till med:

Förberedelse för bouppteckning (I förekommande fall gäller uppgifterna även efterlevande make/makas tillgångar - det gemensamma boet upptecknas).

Uppgifter och handlingar som i tillämpliga delar behövs vid bouppteckning: (Om den avlidne var änka/änkling, skall även kopia av tidigare bortgågne make/makans bouppteckning bifogas till den nu aktuella bouppteckningen) Aktuella adresser till alla dödsbodelägare/arvingar och efterarvingar. Pris för bouppteckning och för ev. arvsdelning enligt överenskommelse.